Kalendere

En kalender er et system for å navngi tidsperioder, vanligvis dager. Kalenderperioder er ofte synkronisert ved hjelp av bevegelsene til himmellegemer. Et fullstendig kalendersystem har forskjellig dato for hver dag.

Den enkleste kalenderen teller dager i forhold til en angitt verdi. Eksempel: Mandag 1. januar 4713 f. Kr., kl. 12.00 GMT. Dette er en referanseverdi, og ut fra denne kan vi telle antall dager som er gått. Da får vi en verdi som kalles den julianske dagen. Den brukes i konvertering og databeregninger.

Den julianske dagen har ingen sammenheng med den julianske kalenderen.

Gregoriansk kalender:

I Norge bruker vi den gregorianske kalenderen. Den ble innført i Roma i 1582 av pave Gregor XIII, og den korrigerte den julianske kalenderen. Den julianske kalenderen var 11 minutter og 14 sekunder for kort, og det ble derfor innført skuddår med 1 ekstra dag hvert 4. år (unntatt i år som er delelig med 100, mens år som er delelig med 400 HAR skuddår).

Andre viktige kalendere er den islamske kalenderen, den persiske kalenderen og den hebraiske kalenderen.

De fleste kalendere forholder seg til bevegelsene for sola og månen. Solkalendere har 365 dager, mens f.eks. den islamske kalenderen (hijri) er en månekalender med ca. 354 dager.

Primstaven

Primstav

Primstaven er en evigvarende kalender av tre. Den ble brukt i store deler av Europa. Primstaver var det vanligste kalendariske hjelpemidlet man hadde før den trykte almanakken kom i bruk.

I gammel tid var det en plikt for den som eide en primstav å ta denne med når almuen var samlet, for å informere om hvor lenge det var til neste fest- og merkedag.

De leste opp gamle vers og ordtak, og minnet almuen om de bondeplikter som hørte merkedagen til.

Primstav

Primstavens sommerside
Primstavens sommerside går fra 14. april (Første sommerdag) til 14. oktober.
Primstavens vinterside
Primstavens vinterside går fra 15. oktober (Første vinterdag) til 13. april.
Skroll til toppen