En dødelig miks av virus og bakterier

Da matproduksjon i Kina møtte matproduksjon i Italia og Spania, oppsto en dødelig miks av Covid-19 og antibiotikaresistente bakterier.

På de såkalte wet-markedene i Kina henger slaktede hunder og katter i taket for salg. Ville dyr og husdyr selges til høystbydende og slaktes på åpen gate. Ved dagens slutt spyles markedene med vann. Derfor navnet wet.

På et av disse wet-markedene i Kina oppsto Covid-19 viruset. Viruset har stengt ned hele verden, fordi kineserne ikke setter matproduksjon i system. Covid-19 vil sannsynligvis forandre verden for alltid. Viruset har på en brutal måte vist oss globaliseringens sårbarhet.

Raskt nådde Covid-19 Italia og Spania. Alarmerende mange døde og dør fortsatt. Både Spania og Italia har lenge slitt med underliggende resistente bakterier i befolkningen. For høyt forbruk av antibiotika, over for lang tid, har skapt resistente bakterier. I italiensk og spansk landbruk benyttes antibiotika i fôret til dyra.

https://www.heimkunnskap.no/blogs/takk-for-maten/en-dodelig-miks-av-virus-og-bakterier