matsikkerhet

En dødelig miks av virus og bakterier

Da matproduksjon i Kina møtte matproduksjon i Italia og Spania, oppsto en dødelig miks av Covid-19 og antibiotikaresistente bakterier.

På de såkalte wet-markedene i Kina henger slaktede hunder og katter i taket for salg. Ville dyr og husdyr selges til høystbydende og slaktes på åpen gate. Ved dagens slutt spyles markedene med vann. Derfor navnet wet.

På et av disse wet-markedene i Kina oppsto Covid-19 viruset. Viruset har stengt ned hele verden, fordi kineserne ikke setter matproduksjon i system. Covid-19 vil sannsynligvis forandre verden for alltid. Viruset har på en brutal måte vist oss globaliseringens sårbarhet.

Raskt nådde Covid-19 Italia og Spania. Alarmerende mange døde og dør fortsatt. Både Spania og Italia har lenge slitt med underliggende resistente bakterier i befolkningen. For høyt forbruk av antibiotika, over for lang tid, har skapt resistente bakterier. I italiensk og spansk landbruk benyttes antibiotika i fôret til dyra.

https://www.heimkunnskap.no/blogs/takk-for-maten/en-dodelig-miks-av-virus-og-bakterier

Regjeringen dropper beredskapslager av korn

Landbruksdepartementet mener det ikke er behov for å opprette et beredskapslager for korn, fordi de anslår at det er usannsynlig at tilgangen forsvinner.

«Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan bli opprettholdt også i kriser. En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikke sett på som realistisk», står det i budsjettforslaget fra Landbruksdepartementet, skriver Nationen.

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LAd6R9/regjeringen-dropper-beredskapslager-av-korn

Rull til toppen